Prijava ispita - TREĆA GODINA, osnovne studije

Ukoliko želite da prijavite određene ispite, molimo Vas da označite kvadratić pored naziva svih predmeta koje prijavljujete. Na spisku se nalaze svi predmeti koji se slušaju na trećoj godini studija na ustanovi. Predmete možete birati u zavisnosti od studijskog modula na koji ste upisani. Nakon izvršenog odabira, kliknite na dugme za čuvanje. Svoj izbor prijavljenih predmeta možete uvek menjati tokom roka za prijavu ispita.

Nažalost, samo je upisanim korisnici dozvoljeno popunjavanje izbora.

Rezultati trenutno nisu vidljivi.